Coronavirus Information på dansk / Information in English

Publikationer – Københavns Universitet

DIAPLAN > Publikationer


Publikationer og oplæg

Publikationer fra DIAPLAN

Agerbo, K. (2012): Jammerbugt Kommunes vej til en arealudpegning. Oplæg ved Plantekongres 2012, Q5. Produktionslandskabet - fra kortlægning til praksis. S. 434-435.
I Jammerbugt Kommune er iværksat et projekt, som har til formå at udspecificere de fremtidige muligheder for jordbrugserhvervet. 

Christensen, A. A., Kristensen, L. S. & Primdahl, J. (2012): Landbrugsundersøgelse for Karby sogn, Morsø Kommune . vol. 155, Skov & Landskab, Københavns Universitet. Arbejdsrapport Skov & Landskab, nr. 155

Christensen, A. A. , Kristensen, L. S. & Primdahl, J. (2012): Landbrugsundersøgelse for området Flyndersø - Sønder Lem Vig, Skive Kommune. Skov & Landskab, Københavns Universitet. Arbejdsrapport Skov & Landskab, nr. 154/2012

Engelund, I. og Aarøe, K. (2012): Forvaltning og planlægning i et lille land. Jord & Viden Maj 2012.
Læs om studieturen til Holland, hvor DIAPLAN partnere samt studerende fra Skov & Landskab deltog. Formålet var at give inspiration til naturprojekter, forvaltningsplaner og bosætningsstrategier.
 

Hansen, G. (2010): Dialog og praktisk forskning i landområderne. Teknik & Miljø - Stads og havne ingeniøren Nr. 12; Dec. 2010 Årgang 100, s. 24-25.
Artiklen informerer om de fire projekter i DIAPLAN samt om arbejdsmetoder og baggrund for programmet.

Kristensen, LS (2013): Dialogbaseret planlægning – perspektiver og metode. Plantekongres, produktion, planter og miljø 2013, TEMA: LANDSKAB, Nye metoder til planlægning i det åbne land side 264-265

Kristensen, L. S. og Primdahl, J. (2011): DIAPLAN – nye metoder til planlægning i det åbne land. Videnblad, Planlægning og Friluftsliv, 2011 dec. (4.2-36)

Kristensen, L. S. og Primdahl, J. (2011): DIAPLAN – fire projekter. Videnblad, Planlægning og Friluftsliv, 2011 dec. (4.2-37)

Kristensen, L.S., Primdahl, J. og Bruns, D. (2013): Barriers and Drivers for Collaborative Planning: the Need to Start New Educational Initiatives. I: Landscape and Imagination, Towards a new baseline for education in a changing world, Newman, C., Nussaume, Y. & Pedroli, B. (Red), Uniscape, Side 653-656

Morsø Kommune (2012) Laverne laver lektier. Landskab og landsbyer. Karby. Skov & Landskab, Københavns Universitet, Karby Friskole og Morsø Kommune. Digte og malerier udarbejdet af eleverne på Karby Friskole

Møller, K. H, Nellemann, V og Primdahl, J. (2012): Landskabet i børnehøjde - malerier og digte om lokale steder. Teknik & Miljø - Stads og havneingeniøren Tema: Planlægning, Jan. 2012. s. 66-67. På Karby Friskole på Sydmors har børnene malet og digtet om det lokale landskab, for derved også at få børnene med i processen omkring en landskabsstrategi for lokalområdet.

Petersen, A. (2011): Danmarks første geopark? - Odsherred er en mulig favorit. Geologisk Nyt Nr. 2; April 2011, s. 12 - 18. Læs om det forberedende arbejde i forbindelse at etablere Danmarks første geopark.

Primdahl, J. (2012) Det åbne land: Om landskabsudvikling og planlægning. Kapitel i Arkitektonisk planlægning i by og land. Dansk Byplanlaboratorium. Red. Inge Alstrup, Gregers Algreen-Ussing, Poul Sverrild og Ib Asger Olsen. Byplanhistorisk skrift nr. 67.

Primdahl, J. (2012) Natur og landskab som udviklingsfaktorer. Bogkapitel i Agenda Y – Yderområdernes potentialer. Stedet Tæller, Realdania. Bogen stiller skarpt på de uudnyttede stedbundne potentialer i de danske yderområder.

Primdahl, J. (2012): Rural landscapes in a changing world. Skov & Landskab, Københavns Universitet. Lokale såvel som globale økonomiske, politiske og sociale forhold påvirker det rurale landskab, og medfører ændringer i landskabets struktur og anvendelse.

Primdahl, J. (2011): Nye vilkår for planlægning i det åbne land - om integrerede projekter i kulturlandskabet. Teknik & Miljø - Stads og havneingeniøren Tema: Park & Natur; Aug. 2011 Årgang 101, s. 28-30. Læs om hvordan DIAPLAN forsøger at udvikle modeller for, dels hvordan man metodemæssigt gennemfører komplekse planprocesser, og dels for hvordan fremtidens landskaber konkret kan indrettes, så de understøtter de mange forskellige funktioner, der i dag knytter sig til det åbne land.

Primdahl, J. og Kristensen, L. S. (2011): The farmer as a landscape manager: Management roles and change patterns in a Danish region. Geografisk Tidsskrift. Vol. 111., nr. 2, s. 107-116

Primdahl, J., Kristensen, L. og Møller, K.H. (2013): Lokalt forankrede og samarbejdsdrevne landskabsstrategier - både mål og middel for lokal landdistriktsudvikling. Bogkapitel i: (red. Svendsen, G. L. H.) Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet: Viden, cases, teorier. Syddansk Universitetsforlag

Primdahl, J. Kristensen, L.S., og Swaffield, S. (2013): Guiding rural landscape change: Current policy approaches and potentials of landscape strategy making as a policy integrating approach. Applied Geography 42, 86-94

Skovborg, T. (2011): Lokale landmænd bidrager med deres syn på naturen. Skive Folkeblad, s. 5, d. 5. juli 2011. Forskere fra Skov & Landskab, Københavns Universitet er taget til området fra Sønderlem Vig til Flyndersø for at interview de lokale jordejere om deres syn på naturen 

Skovborg, T. (2011): Med naturen i baghaven. Skive Folkeblad, s. 5, d. 5. juli 2011. Læs om hvordan landbrugsundersøgelsen i Skive kan give nye inputs, når kommunen skal lave planer for det åbne land.

Swaffield, S., Primdahl, J. og Hoversten, M. (2013): Discursive Relationships Between Landscape Science, Policy and Management Practice: Concepts, Issues and Examples. I Fu, B. and Jones, K.B. (red.): Landscape Ecology for Sustainable Environment and Culture. Springer, New York, pp. 225-248.

Tinggaard, M. (2011) Når en ide tager fart - GeoPark Odsherred på vej mod UNESCO-anerkendelse. Skov & Land, Nr. 7; August 2011. s. 12-13. Læs om processen fra ide til plan, hvor der stilles skarpt på udviklingsforløbet med at etablere GeoPark Odsherred.

Øberg, A. (2013): Erfaringer fra landsbyen Karby på Mors. Plantekongres, produktion, planter og miljø 2013, TEMA: LANDSKAB, Nye metoder til planlægning i det åbne land side 266-267

Oplæg fra DIAPLAN

Jensen, I. R., (2011): Dialogbaseret planlægning.
Oplæg ved Åben Land Konferencen 2011 (9.-10.6.11)

Hansen, J. (2012): Taler kommunen med kløftet tunge til landmanden? Oplæg ved Plantekongres 2012, R2. Taler kommunen og landbruget forbi hinanden? S. 454-455.
I projektet "Jordbrugets fremtid i Jammerbugt Kommune" arbejdes der systematisk med at skabe et fælles sprog, så erfaring og viden bedst muligt inddrages, og så det udgås at borgerne oplever dialogen med kommunen dobbelttydig

Kristensen, L.S. (2013): Dialogbaseret planlægning – perspektiver og metode. Oplæg ved Plantekongres 2013, Herning 16. januar. Tema: Landskab. Metoder til planlægning i det åbne land.

Kristensen, L.S. (2013): Erfaringer fra DIAPLAN. Oplæg ved Stedet-tæller workshop, Dragsholm Slot 9. oktober 2013.

Kristensen, L. S. (2013): Landscape democracy at work – Danish experiences from the action research programme: DIAPLAN
Oplæg ved ph.d. kursuset Landscape Democracy, 18-22. november 2013

Kristensen, L.S. (2013): Landscape democracy at work – Danish experiences from the action research programme: DIAPLAN. Oplæg i Paris på konferencen: Landscape & Imagination Conference, Uniscape, 2-4/5 2013

Kristensen, L.S. (2013): Samarbejdsdreven innovation og værdibaseret kommunikation.
Hvad handler det om og hvordan kan det praktiseres i den fysiske planlægning? Oplæg på konferencen: Chef i Teknik og Miljø. COK, Grenå, Marts 2013

Kristensen, L. S. (2013): Samarbejdsdrevet planlægning i det åbne land: Nye veje til løsning af arealkonflikter og skabelse af bedre landskaber?
Oplæg om DIAPLAN afholdt på CLIPS afslutningskonference fredag d. 6 december 2013. Roskilde Universitet 

Kristensen, L. S. (2012): Landbrug og kommuner - sådan opfatter vi hinanden! Oplæg ved Plantekongres 2012, R5, Landbrug og kommuner – sådan opfatter vi hinanden!
Oplæg baseret på en undersøgelse af, hvordan kommuner og landbrug kommunikerer med hinanden og hvad forudsætningerne for en god kommunikation er.

Kristensen, L. S. (2012): Evaluering og effektmål som et led i governance - Hvorfor? Og hvordan? Oplæg om: Hvad er governance? Adskiller evaluering af governance initiativer sig fra evaluering af andre policy initiativer? Hvad er der behov for at vi evaluerer? Processer, Outputs (præstationer og effekter)

Kristensen, L. S. (2012): Innovation og planlægning. Naturpark Flydersø Sønder Lemvig
Oplæg holdt i Aarhus juni 2012. Fokus på baggrund, proces og forventet udbytte.   

Kristensen, L. S. (2012): Landbruget og kommunerne.
Oplæg ved dialogmøde i Favrskov Kommune 30. april 2012 med Favrskov kommunalbestyrelse og bestyrelsen for den lokale landboforening. En undersøgelse af hvordan kommuner og landbrug kommunikerer med hinanden og hvad forudsætningerne er for en god kommunikation

Kristensen, L. S. (2011): Hvad betyder samarbejdsformer for planlægningen i kommunen? + power points. Oplæg ved Plantekongres 2011, R3. Samarbejde som udviklingsmotor, s. 343-345. Oplægget retter fokus på, hvordan komplekse problemstillinger inden for planlægning stiller nye krav til de institutionelle rammer såvel som til de involverede planlæggere.

Kristensen, L. S. (2011): Alsidige landskabsfunktioner og planlægning – Kan vi gøre det bedre? Oplæg i Dansk Landskabs Økologisk forening. 19. årsseminar: Har vi behov for en reform af brugen af de danske landskaber? D. 27. okt. 2011

Kristensen, L.S. og Primdahl. J. (2013). Collaborative strategic planning and meta-governance – experiences from Denmark. Oplæg i Firenze på konferencen: Rural Resilience and vulnerability: the rural as locus of solidarity and conflicts in times of crisis. XXV ESRS Congress, 29/7-1/8 2013.

Kristensen, L. og Primdahl, J. (2013) Erfaringer og resultater fra de fire DIAPLAN-projekter. Oplæg på konference og debatmødet Fremtidens planlægning i det åbne land, 22. maj 2013

Kristensen, L. S. og Primdahl, J. (2013) Proces, dialog og inddragelse i det lokale landskab. Oplæg på Åben Land konferencen 2013

Kristensen, L. S. og Primdahl, J. (2011): Rural landscapes – a few trends and current research approaches to local landscape planning. Portugal, Seminar, Mediterranean Ecosystem and Landscapes Group, ICAAM (University of Evora) Februar 11, 2011

Kristensen, L. S. og Primdahl, J. (2011): Whose landscape values?  – including stakeholders owns values in landscape planning and policy,  Ethics in Planning, PhD seminar, University of Natural Resources and Life Sciences, Wien,  Februar 17-18, 2011 

Kristensen, L. S., Primdahl, J. og Vejre, H. (2013): Rural Landscape Strategy Making - between public policy, local agents and the local community
Oplæg i Manchester med fokus på: Why strategy making for rural landscapes? Concepts and approaches. The practises of rural strategy making- lessons learned from DIAPLAN: an action research program on collaborative planning.  

Nellemann, V. (2013): Landskab og landsby - en strategi for Karby Sogn.
Workshop på Åben Land konferencen 2013

Primdahl, J. (2013): Landbruget og landskabet. Aktuelle udviklingstendenser og strategier. Foredragsrække om landbruget, Christianshavns Beboerhus, 16. maj 2013.

Primdahl, J. (2013): Landscape Democracy – researching the right to landscape and collaborative landscape practices. Internationalt Ph.d. kursus Afholdt på Skovskolen, Nøddebo, 18.-22. november med Primdahl, J. som arrangør.

Primdahl, J. (2013): Landskabet som udviklingsfaktor – erfaringer fra samarbejdsdrevne landskabsstrategier. Udvikling Nordvestsjælland, LAG generalforsamling, Ubby Forsamlingshus, 3. april 2013.

Primdahl, J. (2013): Natur og landbrugskommissionens anbefalinger og fremtidens planlægning i det åbne land. Debatmøde arrangeret af Dansk Magisterforening og Jordbrugsakademikerne, Videncentret for Landbrug, 29. oktober 2013

Primdahl, J. (2012): Landbruget i lokalsamfundet - Kan vi lære af de hollandske områdekooperativer? 
Oplæg ved Plantekongres 2012, Q2, Landbruget - ren industri eller klappedyr? S. 426-427

Primdahl, J. (2012): Landmandens syn på ejendom, bedrift og dens fremtid.
Oplæg ved Plantekongres 2012, R4, Landmænd og kommuners ønsker til lokalområdets udvikling, s. 461-462 

Primdahl, J. (2011): Fremtidens landbrug og kommuneplanen + power points. Oplæg ved Plantekongres 2011, R1. Kommuneplanlægning og landbruget. s. 426-427
Den næste generation af kommuneplaner vil have det åbne land som et højt prioriteret emne og vil være af stor betydning for landbruget. I dette oplæg præsenteres og perspektiveres vigtige problemstillinger.

Schmidt, S. (2013): Lokalparker – udviklingspotentiale i lokalområdet. Oplæg ved Plantekongres 2013, Herning 16. januar. Tema: Landskab. Lokaldrevet udvikling.

Vejre, H., Lemkow, N., Primdahl, P og Kristensen, L.S. (  ):
Municipal planning and alignment of the administration - creating the aspiring Geopark Odsherred (Denmark) 

Waldorff, S. B., Kristensen, L. S. og Ebbesen, B. V. (2012): The complexity of Governance: Challenges in public sector innovation processes
Oplæg ved XVI Annual Conference of IRSPM i Rom, 11.-13. April 2012.

Willadsen, H. (2012): Hvordan kan en lokal park udvikles sammen med landbruget? Oplæg ved Plantekongres 2012, R4, Landmænd og kommuners ønsker til lokalområdets udvikling

Øberg, A. (2013) Erfaringer fra landsbyen Karby på Mors
Oplæg ved Plantekongres 2013, Herning 16. januar 2013. Tema: Landskab. Metoder til planlægning i det åbne land

Andre relevante publikationer

Disse Videnblad-artikler retter fokus på planlægningsmyndighedernes rolle i samspil med samarbejdspartnere inden for planlægning og forvaltning af friluftsliv og turisme. I dag har kommunerne størstedelen af de opgaver, der tidligere lå hos amterne, men erfaringerne fra tidligere kan stadig bruges. Alle Videnblade er tilgængelige såfremt man abonnerer på serien Planlægning og Friluftsliv fra Videntjenesten med link til http://www.videntjenesten.dk/ 

Kristensen, L. S. og Primdahl, J. (2011): DIAPLAN – nye metoder til planlægning i det åbne land. Videnblad, Planlægning og Friluftsliv. Blad 4.2-36, December 2011, Skov & Landskab. 
I dette Videnblad gives en beskrivelse af, hvad de fire projekter i DIAPLAN går ud på og hvordan der med inspiration fra Patsy Healey arbejdes med projekterne i kommunerne Skive, Morsø, Jammerbugt og Odsherred.

Kristensen, L. S. og Primdahl, J. (2011): DIAPLAN – fire projekter. Videnblad, Planlægning og Friluftsliv. Blad 4.2-37, December 2011, Skov & Landskab.   
Nye tilgange til det åbne lands planlægning har længe været efterspurgt. I DIAPLAN er formålet at udvikle nye modeller for planlægning med stedets vilkår og karakter i centrum og med fokus på samarbejde på tværs af fagdiscipliner og inddragelse af borgere og andre interessenter.

Kaae, B.C., Nellemann, V., Kernel, P. (2004): Data og viden i den regionale planlægning for turisme og friluftliv. Bladnr. 6.0-2; Juni 2004 Skov & Landskab

Kernel, P., Kaae, B.C., Nellemann, V (2004): Friluftsliv og turisme - betydning af amternes interne og eksterne samarbejde. Bladnr. 6.0-4; Juni 2004 Skov & Landskab

Nellemann, V, Kaae, B.C., Kernel, P.,(2004): : Regionale strategier for friluftsliv og turisme Bladnr. 6.0-3; Juni 2004 Skov & Landskab


Bjerager, S., Bürger A. C, og Feilberg, J. (2011:) Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland + Appendiks 2. udgave, Biomedia, Regional Udvikling, Region Sjælland.
En analyse af mulige placeringer af naturparker i Region Sjællands kommuner. Se bl.a. afsnittet om forskellige typer af naturparker og bliv klogere på terminologien. 

Eide, T. (2012): Sammenhæng mellem planlægning og praksis. Oplæg ved Plantekongres 2012, Q4. Plads til landbruget i planlægningen. S.432-433.
Samspillet mellem samfundets forventninger og landbrugets drift og udvikling kan øges ved dialog, synliggørelse og videndeling.

Kaae, B.C., Madsen, L.M. (2003): Holdninger og ønsker til Danmarks natur. By- og Landsplanserien nr. 21. Skov & Landskab, Hørsholm, 2003. 128 s. ill.
På baggrund af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse belyses naturens anvendelse og betydning for befolkningen, deres vurdering af en række miljø- og naturproblemer og ønsker til ændringer.

Kaae, B.C., Nellemann, V (2005): Friluftsliv og turisme i regionplanlægningen og amternes forvaltning - erfaringsopsamling og analyse. By- og Landsplanserien nr. 25. Skov & Landskab, Hørsholm, 2005. 74 s. ill.
Rapporten belyser, hvordan friluftsliv og turisme behandles i den regionale planlægning og forvaltning, og hvilke problemer og behov der knytter sig hertil.

Kaae, B.C., Kernel, P., Nellemann, V (2005): Data om friluftsliv og turisme i regionplanlægningen og amternes forvaltning. Arbejdsrapport nr. 5.-2004. Skov & Landskab, Hørsholm, 2005.
Rapporten indeholder de primære data fra projektet "Friluftsliv og turisme i regionplanlægningen og amternes forvaltning". 

Korning, J. (2012): Vi organiserer os efter dem, der bestemmer - optimalt eller nemt? Oplæg ved Plantekongres 2012, Q8. Sammenhæng fra jord til kommunens bord.
Ens organisering påvirker den måde man behandler sine omgivelser på. Sektoropdeling retter fokus på lovgivere og myndigheder og ikke kunder eller borgere.

Korning, J. og Eide, T. red. (2011): Landbruget i landskabet. Videncentret for Landbrug 1. udgave. Juli 2011.
"Landbruget i Landskabet" handler om at fremme samarbejdet mellem landbrug og kommuner for at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land.

Lindemann, C., Nielsen, J. L. og Ellegaard, M. (2011): Stier - inspiration til planlægning og forvaltning. Friluftsrådet, København.
Bogen er et værktøj til hele den proces, der går forud med planlægning af stien: hvor skal stien føre hen, hvem skal kunne bruge den, hvor bred skal den være, og med hvilken belægning, og hvad skal man opleve undervejs? Bogen giver også råd til den del af processen, der handler om involvering af lokale brugergrupper, lodsejere og andre, der har interesse i stien.

Primdahl, J., Handgaard, H., Kristensen, L., Stahlschmidt, P., Rask, A. & Willadsen, H. (2010): Det åbne land i kommuneplanprocessen, Byplan nr. 1 2010, s.32-39.
Artiklen, fra forskningsprojektet Multiland, retter fokus på at identificere nye måder at forvalte landskabet på og beskriver erfaringerne fra 5 eksperimenter i Salling, hvor borgerne spiller en central rolle i processen.

Primdahl, J. (2012) Landbruget i lokalsamfundet - kan vi lære af hollandske områdekooperativer? Oplæg ved Plantekongres 2012, Q2. Landbruget - ren industri eller klappedyr? s. 426-427
I et stadig mere åbent og sammensat samfund skal landbruget både anerkende og anerkendes af samfundet. Måske kan vi lære af de hollandske erfaringer?

Primdahl, J. (2012) Landmandens syn på ejendom, bedriften og dens fremtid. Oplæg ved Plantekongres 2012, R4. Landmænd og kommuners ønsker til lokalområdets udvikling. s. 461-462
Der er tæt sammenhæng mellem, hvordan landbrugsejendommen opfattes, hvilken "landskabspraksis" landmanden har og hvordan hen ser på fremtiden.

Primdahl, J., Vesterager, J.P., Kristensen, L.S., Vejre, H. & Andersen, P.S. (2010): Den Multifunktionelle udvikling af landskabet fortsætter. Jord og Viden 155, 3, 4-6.
Med afsæt i en større interviewundersøgelse blandt landmænd i 3 områder i Jylland, belyser og nuancerer artiklen den flerfunktionelle rolle som landmænd har i forhold til forvaltning af landskabet.

Woollhead, J. (red): Bæredygtig Turisme - Inspiration fra Sydøstdanmark. Natur- og plankontoret, Storstrøms Amt i samarbejde med Østdansk Turisme.
En samling af eksempler på, hvordan der kan arbejdes med bæredygtig turisme. Endvidere beskrives nytten af såvel lokalt som internationalt samarbejde om bæredygtig turisme.