Partnere – Københavns Universitet

DIAPLAN > Om DIAPLAN > Partnere

Partnere

DIAPLAN består af i alt 10 partnere, hvoraf 4 af dem er kommuner. De øvrige partnere bistår med finansielle midler og ekspert viden.

 

Organisation

Link

Nøgleperson(er)

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, SCIENCE, KU

http://www.ign.ku.dk

Professor Jørgen Primdahl
Lektor Lone Søderkvist Kristensen

Realdania

http://www.realdania.dk/

 

Friluftsrådet

http://www.friluftsraadet.dk/

Bjarni Serup
Casper Lindemann

Region Sjælland

http://www.regionsjaelland.dk/

Jan Woolhead

Syddansk Universitet

https://www.sdu.dk/

Lektor Per Grau Møller
Institutleder Johannes Nørregaard Frandsen

Videncentret for Landbrug

http://www.vfl.dk/

Landdistriktschef Jørgen Korning

Skive Kommune

http://www.skive.dk/

Landdsitriktskonsuent
Maria Birk Rask

Morsø Kommune

http://www.morsoe.dk/

Projektleder, Natur- og Miljøchef Arne Kirk

Jammerbugt Kommune

http://www.jammerbugt.dk/

Projektleder, Plan- og miljøchef
Gitte Clausen

Odsherred Kommune

http://www.odsherred.dk/

Projektleder, Plan og Udvikling
Nina Lemkow