Coronavirus Information på dansk / Information in English

Links – Københavns Universitet

DIAPLAN > Links

Links:

Det Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj, der skal være med til at sikre, at turismen bidrager til en balanceret økonomisk, samfundsmæssig og miljømæssig udvikling af Europas naturbeskyttelsesområder.

Projekt Spor i Landskabet har til formål at forbedre befolkningens muligheder for at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af frivillige aftaler med lodsejerne, som etablerer vandrestier på deres jord.

Danmarks Friluftskommune er en årlig pris, som Friluftsrådet uddeler til en kommune, der gør en særlig indsats for at fremme friluftslivet.

Friluftsguiden er rammen om vandre-, cykel, ride- og sejlruter i Region Sjælland. Her kan brugerne selv designe sin egen guide til oplevelser i det fri og printe den med kort samt downloade ruter til GPS.