Coronavirus Information på dansk / Information in English

Workshop: Naturparker - kom godt i gang! – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Workshop: Naturparker ...

Workshop: Naturparker - kom godt i gang!

Onsdag d. 5. december 2012 afholdte DIAPLAN workshoppen Naturparker - kom godt i gang! Arrangementet blev afholdt i samarbejde mellem DIAPLAN, Friluftsrådet, Slagelse Kommune og Region Sjælland. Med udgangspunkt i en konkret case bød denne workshop på faglige indspark, diskussion og refleksion.

Program for workshoppen

Se oplæg fra workshoppen:
En strategisk tilgang til opstartsfasen
Lone Søderkvist Kristensen, Københavns Universitet

En park - mange indgange (pt. ingen pdf)
Bjarni Serup, Friluftsrådet

Situationer fra workshoppen