Coronavirus Information på dansk / Information in English

Workshop: Torsdag den 26. april 2012 – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Workshop: Torsdag den ...

Workshop: Torsdag d. 26. april 2012

Torsdag d. 26. april blev 2. workshop i rækken afholdt, hvor der sættes fokus på at udarbejde en strategi for Sønder Lem Vig - Flyndersø. 

I mindre grupper diskuterede deltagerne områdets værdier og potentialer samt hvilke ønsker og visioner, der er til den fremtidige udvikling af området. Ved arrangementet deltog godt 20 borgere fra området, Skive Kommune samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Fire eksperter fra hvert sit forskningsområde var desuden inviteret til at komme med deres bud på visioner og udviklingsmuligheder for området.

Dette møde handlede om at ”fremstille byggesten til procesgruppen”. Procesgruppen består af medarbejdere fra Skive Kommune samt et mindre antal lokale borgere, som har til opgave at sammenskrive ideerne og præsentere dem på næste workshop.