Coronavirus Information på dansk / Information in English

Workshop: Torsdag d. 31. maj 2012 – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Workshop: Torsdag d. 3...

Workshop: Torsdag d. 31. maj 2012

Med afsæt i de to forrige workshops afholdte henholdsvis 25. marts og d. 26. april var formålet med denne workshop at diskutere og konkretisere strategien for Sønder Lemvig - Flyndersø området. Fokus blev bl.a. rettet på de mere konkrete initiativer, der er nødvendige for at nå strategiens vision.

I september måned afholdes et møde, hvor forskellige initiativer vil blive igangsat og der vil blive nedsat arbejdsgrupper. Mere information herom følger senere.