Coronavirus Information på dansk / Information in English

Fortællingsworkshop – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Fortællingsworkshop

Fortællingsworkshop

- med fokus på GeoPark Odsherred

DIAPLAN og Odsherred Kommune satte fokus på GeoPark Odsherred, da de afholdte en to-dages fortællingsworkshop om det åbne land d. 8.-9. februar 2012.

Det blev til to intensive dage i krydsfeltet mellem den akademiske og videnskabelige, den administrative samt den virkelighedsnære og praktiske tilgang til det åbne land.

Formålet var at skabe en bred, fælles forståelse og større bevidsthed omkring det åbne land i Odsherred på tværs af traditionelle sektoropdelinger.

Workshoppen startede med bustur rundt i landskabet, hvor der undervejs blev fortalt om bl.a. landbrug, inddæmning af Lammefjorden, Odsherredsmalernes inspiration til landskabskunsten, lokaldemokrati samt pleje af fortidsminder

Eftermiddagen blev brugt på 6 ekspert oplæg:

Geologi v/ Johannes Krüger, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Natur  v/ Rita Buttenschøn, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Sommerhuskoloniseringen  v/ Jørgen Primdahl, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Lokale fødevarer  v/ Lisbeth Gjerulff - Regional Madkultur

Kulturhistorie  v/ Morten Stenak, Kulturstyrelsen

Stiforløb og rekreative muligheder  v/ Henrik Vejre, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU