Coronavirus Information på dansk / Information in English

Temadag: Integrerede planprojekter i det åbne land - proces og metode – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Temadag Integrerede pl...

Temadag: Integrerede planprojekter i det åbne land
- proces og metode

I samarbejde med Friluftsrådet har DIAPLAN afholdt en temadag med fokus på integrerede planprojekter i det åbne land. Arrangementet blev afholdt på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet torsdag d. 2. februar 2012. Dagen var målrettet deltagere fra DIAPLAN samt Friluftsrådets naturpark pilotprojekter.

Dagens program

Se oplæggene fra temadagen her 
 

At erfare, at tænke, at forvalte stedet
v/ Adjunkt Ph.d. Louise Fabian Institut for Kultur og Samfund - Idéhistorie, Aarhus Universitet

Landskabsstrategier
v/ Lektor Lone Søderkvist Kristensen og Professor Jørgen Primdahl, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; Københavns Universitet

Gram Slot - et integreret projekt af regional betydning - landbrug, fødevarer, kulturmiljø, turisme og konferencer, landskab og natur
v/ Svend Brodersen, Slotsejer

Nationalpark Thys første besøgscenter ved Stenbjerg - et lokalt projekt med større perspektiver
v/ Else Østergaard Andersen, Leder Nationalpark Thy

Lecture (in English): 'Knooperven' - a new strategic project for residential development in rural Dutch landscapes (Textversion) (About Knooperven)
v/ Mr. N.J. (Nico) Beun, Innovation Network, Dutch Ministry of Economic Affairs.

Ud over faglige oplæg blev dagen krydret med en workshop, hvor proces-konsulent Fridda Flensted-Jensen aktivt introducerede deltagerne for metoder til at sikre fremdrift og nytænkning i strategiprocessen.