Coronavirus Information på dansk / Information in English

Temadag om identitet og stedbundne ressourcer – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Temadag om identitet o...

Temadag: Identitet og stedbundne ressourcer – mere end modeord?

Mandag d. 29. oktober 2012 afholdte DIAPLAN i samarbejde med Master i Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning temadag om identitet og stedbundne ressourcer. På temadagen blev teori og praksis præsenteret og diskuteret.

Program for temadagen

Se oplæg fra temadagen:

Når fortællinger skaber identitet

Lone S. Kristensen, Lektor, Københavns Universitet

Identitet som bærende element i udvikling af Geopark Odsherred

Thomas Adelskov, Borgmester, Odsherred Kommune

Som landet ligger. Stedsans og identitet (ingen pdf)

Johannes Nørregård Frandsen, Professor, Syddansk Universitet

Stedsbaseret udvikling – eksempler fra Tyskland

Anne Tietjen, Adjunkt, Københavns Universitet

Workshops: Tre eksempler hvor identitet og stedbundne ressourcer bruges som drivkraft
Det Sydfynske Øhav, Rico Boye Jensen, Sekretariatschef, Naturturisme I/S

10 lokale udviklingsprojekter med succes sat under lup

Hanne W. Tanvig, Seniorrådgiver, Københavns Universitet

 Temadag Identiet og stedbundne ressourcer