Coronavirus Information på dansk / Information in English

Temadag om landbrug og landdistrikter – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Temadag om landbrug og...

Temadage om landbrug og landdistrikter – støtteordninger nu og i fremtiden

Mandag d. 11. – tirsdag d. 12. juni 2012 afholdte DIAPLAN temadage med fokus på støtteordninger.  

Se oplæg fra temadagene her:  

Enkeltbetalingsordning og krydsoverensstemmelserne regler
Hvad er indholdet, mulighederne og barriererne i forhold til naturbeskyttelsesinteresserne og hvordan er samspillet med MVJ-ordningerne?
v/ Marianne Haugaard-Christensen, Videncentret for Landbrug 

De nye Natur- og miljøordninger – Mål og indhold
Hvad er indholdet og hvad er mulighederne for kommunerne? v/ Heidi Buur Holbeck, Videncentret for Landbrug

Hvordan kommer EUs landbrugs og landdistriktspolitikken til at se ud i den næste programperiode
 v/ Kirsten Birke Lund 

Oplæg om projektet Aquarius, der er et bud på et miljøkooperativ
v/ ph.d. Anne Mette Langvad, Aarhus Universitet 

Erfaringer fra de hollandske mijlø-cooperativer
v/ Ingrid van Huizen, General secretary Noardlike Fryske Wâlden Association, Holland 

Martrixlandbruget – indhold og muligheder
v/ Niels Nørskov, Videncentret for Landbrug 

Kort indlæg om Natur- og landbrugskommissionens arbejde
v/Jørgen Primdahl, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Det nye Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter
Hvad er deres ressort område og hvilke initiativer (programmer, støtte ordninger m.v.) er der i gang i forhold til landdistrikterne v/Christian Lützen, Afdelingsleder By & Land 

LAG samt hvordan inddrages kommunerne i LAG-samarbejdet?
Hvad arbejdes der med, hvad er metoderne og hvordan søges arbejdet kombineret med GRØNVÆKST samt hvordan inddrages kommunerne i LAG samarbejdet? Gode erfaringer med LAG-kommune samarbejde v/ LAG-koordinator Mette Risager LAG Randers og Kirsten Birke Lund

Hvordan går det med DIAPLAN-projekterne?
Geopark Odsherred samt GeoPark Odsherred - Stedbunden vækst
v/ Nina Lemkow, Odsherred Kommune

Ekskursion til Nordsminde FjordEkskursion til Nordsminde Fjord