Coronavirus Information på dansk / Information in English

Temadag om kulturmiljø – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Temadag om kulturmiljø

Temadag om kulturmiljø

Onsdag d. 19. januar 2011 blev den første temadag afholdt i DIAPLAN. Temaet for dagen var kulturmiljø.

Se oplæggene fra temadagen her:

Om kulturmiljøer i Jammerbugten v/ Ida Rytter Jensen, Jammerbugt Kommune

Kulturhistorie i kommuneplanlægningen v/ Henrik Willadsen, Skive Kommune

Kulturmiljø - fra viden til planlægning v/Per Grau Møller, Syddansk Universitet

Kulturarv og planlægning - Hvad skal og kan vi gøre? Hvad stiller vi op med udpegningerne? Opfølgende planlægning og forvaltning
v/Morten Stenak, Kulturarvsstyrelsen