Coronavirus Information på dansk / Information in English

Studietur til Holland – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Studietur til Holland

Studietur til Holland d. 16.-20. april 2012
- med fokus på hollandske landskabsinitiativer!

Deltagere på studieturenFoto: Kirsten Birke Lund


Det primære formål med studieturen var at give inspiration samt viden om hollandske landskabsinitiativer med relevans for DIAPLAN. Ved landskabsinitiativer skal bl.a. forstås: Naturprojekter, forvaltningsplaner, bosætningsstrategier, natur- og geoparker og nye typer af organiseringsformer. Et mere sekundært formål med turen var at øge netværksdannelsen blandt deltagerne samt at skabe grundlag for diskussion om, hvordan danske og internationale erfaringer kan bruges i praksis. 

På turen deltog 25 DIAPLAN partnere, 15 kandidatstuderende på landskabsforvaltningsuddannelsen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning samt 4 masterstuderende fra master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. 

Program (samt oplæg, artikler m.m.)

Mandag d. 16. april  

Eftermiddag: Tubbergen (i den nordøstlige del af Holland):
Vi hørte om og så nye boligformer, udstykningsmønstre og forvaltning i   landbrugslandskabet (på hollandsk betegnet ”knooperven”) samt var inviteret på middag på restaurant de Knoefbakker. v/ Ruut van Paridon - the landscapearchitect and 'father' of the idea of 'Knooperven'; Rob Klein Bleumink - municipality of Tubbergen; Nico Beun - staffmember Innovation Network and Francien Knorringa -   public relations InnovationNetwork

Tirsdag d. 17. april

Formiddag: Forelæsninger på Campus Alterra, University Wageningen

Eftermiddag: De Blauwe Kamer

Oversvømmelses-beredskab samt naturforvaltning i Nedre Rhine-dalen, besøg ved De Blauwe Kamer. På vegne af the Foundation The Utrecht Landscape blev vi budt velkommen af Mr.Ir.Dirk Prins og Mrs.Dr. Maja Kooijstra. Vi så deres besøgscenter samt fik en guidet tur i området.

Onsdag d. 18. april

Formiddag:Besøg i Lingestreek området

Mr. Roelf de Boer, præsident for Agrarische Natuur Vereniging Lingestreek mødte os på hotellet, hvor han fortalte om Lingestreek området, som vi besøgte efterfølgende denne formiddag.  Denne formiddag hørte vi om nyetableret naturforening/område-cooperativer: Fokus på landskabsforvaltning i et   område præget af intensivt landbrug samt bosætning og infrastruktur.

Eftermiddag: Almere         

Byudvikling, landbrug og landskabsforvaltning i Almere. Denne by er Hollands             hurtigst voksende by! v/ Erwin Zwaan, Minicipal Almere. Turen gik gennem den relativ nye polder, Flevoland.   

Torsdag d. 19. april                      

Formiddag: Besøg i naturområdet Oostvaardersplassen

Fokus på ”Rewildering” dvs. forvildning gennem udsætning af bl.a. kronhjorte og          vilde heste. Meget omdiskuteret område, som forvaltes meget ekstensivt uden fodring eller anden pasning af dyrene. Efter oplæg v/ Hans Breeveld så og opleve vi området!

Eftermiddag: Det nordfrisiske skovland (udpeget som nationalt landskabsområde)

Dette landbrugsområde præget af et tæt netværk af levendehegn (ikke som navnet antyder et skovområde) er hjemsted Hollands største territorial co-oprative (i         virkeligheden en paraply af 6 foreninger) med i alt ca. 1.000 medlemmer, hvoraf ca.  750 er landmænd fordelt over ca. 60.000 ha. Kooperativet har egen forvaltning af EU`s landdistriktsprogram. Vi besøgte to lokale gårde, hvor vi bl.a. hørt om deres opdræt af kvæg samt produktion af ost v/ Johnny van Eijden, landmand samt Kees Broersma, landmand. I løbet af eftermiddagen hørte vi også om the Noardlike Fryske Wâlden Association v/ Gjalt Benedictus og general secretary of the NFW mrs. Ingrid van Huizen

Fredag d. 20. april                                            

Formiddag: The Hondsrug Geopark

Besøg i The Hondsrug Geoparks besøgscenter og efterfølgende tur igennem geoparken v/ Harrie Wolters og Margaretha Roelfs