Coronavirus Information på dansk / Information in English

Udvikling af strategi for Karby Sogn: Landskab og Landsby – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Udvikling af strategi ...

Udvikling af strategi for Karby Sogn: Landskab og Landsby

Foto: Per Grau Møller

Kortlægning og analyse af Karby-området
Strategimøde d. 24. marts 2012

Karby strategigruppe samt deltagere fra Morsø Kommune, Skov & Landskab, Københavns Universitet og Syddansk Universitet satte denne dag fokus på kortlægning og analyse af Karby sogn med henblik på strategi-arbejdet. 

Dagen bød på faglige inputs og sparring, lokale erfaringer samt diskussion af muligheder og barrierer samt en bustur rundt i området.