Coronavirus Information på dansk / Information in English

Etablering af strategigruppe – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Etablering af strategi...

Udvikling af strategi for Karby Sogn: Landskab og Landsby


 

Etablering af strategigruppe 

Strategimøde d. 18. januar 2012

I forbindelse med orienteringsmødet d. 18. januar 2012 blev der nedsat en strategigruppe, bestående af 13 borgere fra Karby. Langt størstedelen af borgerne i strategigruppen bor på landet i Karby sogn (i alt 10 pers.), og kun få er bosat i Karby. Denne aften blev gruppen introduceret for tankerne bag projektet med at lave en landskabsstrategi for Karby og en tidsplan blev præsenteret. De første ideer og ønsker til indsatser i Karby blev luftet i gruppen.  

Strategigruppen er efterfølgende blevet udvidet med yderligere 2 personer, så der pt. er 15 personer i gruppen.