Coronavirus Information på dansk / Information in English

Strategi for Karby – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Strategi for Karby

Landskabsstrategi for Karby

Med opstart i januar 2012 sættes der fokus på at udvikle en strategi for at fremme sammenhængen mellem landsbyen Karby og det omkringliggende landskab. Karby ligger på Sydmors, og området har ca. 500 indbyggere.

Formålet er at skabe en forbedret sammenhæng mellem Karby og det omgivende landskab i sognet, samt at integrere NATURA2000 planer og vådområdeindsatser med andre mål for området såsom landsbyfornyelse, rekreative muligheder og kulturmiljøer. Arbejdet gennemføres i et samarbejde mellem beboere, landbrugere i området, Morsø Kommune samt Skov & Landskab, Københavns Universitet.

I perioden frem til sommeren 2012 vil der med jævne mellemrum blive afholdt arrangementer, hvor der sættes fokus på udvikling af strategien for Karby Sogn. Arrangementerne vil på forskellig vis give deltagerne nye inputs, give inspiration fra andre steder samt give mulighed for at diskutere udviklingspotentialer og strategier for Karby og det omkringliggende landskab.