Coronavirus Information på dansk / Information in English

Potentialer og strategi – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Potentialer og strategi

Udvikling af strategi for Karby Sogn: Landskab og Landsby

Potentialer og strategi
Strategimøde d. 7. juni 2012

5 eksterne eksperter var inviteret til at komme med inputs og ideer. Ud fra hvert deres faglige fokus fortalte de, hvilke potentialer og barrierer de ser i det lokale landskab. Strategigruppen diskuterede og vurderede herefter oplæggene i forhold til det udkast til en landskabsstrategi, som gruppen har udarbejdet. 

Strategigruppens forslag såvel som eksperternes oplæg kan downloades i højre side