Coronavirus Information på dansk / Information in English

Orienteringsmøde i Karby – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Orienteringsmøde i Karby

Udvikling af strategi for Karby Sogn: Landskab og Landsby
 

Orienteringsmøde

Onsdag d. 18. januar kl. 18-20 på Karby Friskole


Præsentation af landbrugsundersøgelse samt introduktion til strategi-forløbet. 

Med opstart i januar 2012 sættes der fokus på at udvikle en strategi for at fremme sammenhængen mellem landsbyen Karby og det omkringliggende landskab. Karby ligger på Sydmors, og området har ca. 500 indbyggere.

Formålet er at skabe en forbedret sammenhæng mellem Karby og det omgivende landskab i sognet, samt at integrere NATURA2000 planer og vådområdeindsatser med andre mål for området såsom landsbyfornyelse, rekreative muligheder og kulturmiljøer. Arbejdet gennemføres i et samarbejde mellem beboere, landbrugere i området, Morsø Kommune samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Københavns Universitet.

I sommeren 2011 gennemførte IGN en interview-undersøgelse af land- og skovbrugs­ejendomme i Karby Sogn, med henblik på at kortlægge områdets udviklingspotentialer, både for den erhvervsmæssige og den rekreative brug af landskabet.

På mødet d. 18. januar fortæller IGN om resultaterne af undersøgelsen, som opstart til forårets indsats for at lave en fælles strategi for Karby Sogn.

Ved mødet præsenteres et udspil til strategiforløbet for det kommende halve år, og der nedsættes en strategigruppe, der kan arbejde videre med udvikling af landskabet, naturen og området i sin helhed. Det er hensigten, at gruppen spænder vidt med hensyn til landbrugs-, erhvervs- og turismeinteresser såvel som rekreative, natur- og kulturmiljøinteresser, land- og byinteresser samt køn og alder.

Alle er velkomne!

Det videre forløb

I perioden frem til sommeren 2012 vil der med jævne mellemrum blive afholdt arrangementer, hvor der sættes fokus på udvikling af strategien for Karby Sogn. Arrangementerne vil på forskellig vis give deltagerne nye inputs, give inspiration fra andre steder fra samt give mulighed for at diskutere udviklingspotentialer og strategier for Karby og det omkringliggende landskab.