Coronavirus Information på dansk / Information in English

GeoPark Odsherred – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > GeoPark Odsherred

GeoPark Odsherred

Odsherred Kommune har besluttet at oprette en geopark, der omfatter hele kommunens areal, og søge parken godkendt i UNESCOs geopark-netværk. GeoPark Odsherred skal være et samlende pejlemærke for Odsherred kommune, og formidle de enestående geologiske værdier i kommunen såvel som kulturhistorie, kunst, natur og lokale råvarer.

I 2012 sættes der fokus på at formulere en strategi for geoparken, der skal omfatte temaer som natur, kulturhistorie, formidling og turisme. Der sættes også fokus på den tætte sammenhæng, der i fremtiden vil være mellem Kommuneplanen og geoparken. 

Formålet med strategien er at koordinere en helhedsorienteret indsats for landskabet, der sikrer de geologiske interesser, og samtidig understøtter en bedre og mere omfattende naturbeskyttelse, sikrer en styrkelse af de kulturhistoriske værdier, skaber mulighed for udvikling af landbrug og turisme, og i det hele taget virker for at skabe identitet i Odsherred Kommune.

Processen gennemføres i et samarbejde mellem Odsherred Kommune, interesseorganisationer i området, samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

 
Fotograf:  Marianne Diers