Coronavirus Information på dansk / Information in English

Temadage om landbrugets fremtid – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Temadage om landbruget...

Temadage om landbrugets fremtid

Onsdag d. 15. juni - torsdag d. 16. juni 2011 afholdte DIAPLAN temadage om landbrugets fremtid.

Se oplæg fra temadagene her:

Landskabs- og miljøforvaltning i relation til landbruget

Korte oplæg fra kommunerne med udgangspunkt i landskabs- og miljøforvaltning i relation til landbruget. Se oplæg v/ Ann-Sophie Øberg, Morsø Kommune

 

Nye potentialer for samarbejde mellem kommuner og landbrugsrådgivningen

v/ Trine Eide og Jørgen Korning, Videncentret for Landbrug

 

Oplæg til ekskursion
Hvad skal vi lægge mærke til i landbrugslandskabet?
v/ Kræn Ole Birkkjær, Videncentret for Landbrug

 

Landbrugets fremtid – set fra et andet perspektiv
v/ Torben Lunding Madsen, Nordea

Erfaringer med fælles sprog om landbrugets fremtid
v/ Kell Agerbo, Jammerbugt Kommune