Oplæg fra naturpark konferencen d. 25. oktober – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Konference og workshop om naturparker > Oplæg fra naturpark ko...

Hvad er en naturpark?
Hvordan bruges naturparkbegrebet i Danmark og i udlandet?
V/ Anne-Marie Bürger og Stine Bjergager, Biomedia

Danske Naturparker, Friluftsrådets mærkningsordning
- Friluftsrådet er til oktober halvvejs i projektet Danske Naturparker, der skal ende med en mærkningsordning for naturparker. På konferencen præsenteres rammerne for den kommende mærkningsordning, samt erfaringer fra de kommuner, der deltager i projektet.
V/ Preben Schmidt og Flemming Larsen, Friluftsrådets bestyrelse

Naturparker i Tyskland
Omkring 30 % af Tysklands areal er dækket af naturparker. Hvilken rolle spiller natur-parker i Tyskland? Hvordan fungerer den tyske mærkningsordning?
V/ Martina Porzelt, fra det tyske naturpark forbund (VDN).

Turisme og naturparker
Hvad kan naturparker betyde for turismeudvikling i kommuner og regioner?
V/ Peter Saabye, Direktør Syddansk Turisme

Naturparker og regional udvikling
Region Sjælland arbejder målrettet med at oprette naturparker i regionen - hvilke muligheder ser regionen i naturparker i forhold til regional udvikling?
V/ Henning Fougt, Regionrådsmedlem, Region Sjælland

Planprocessen
Indhold i et kombineret beskyttelses- og udviklingsperspektiv.
V/ Professor Jørgen Primdahl, SCIENCE, Københavns Universitet