Coronavirus Information på dansk / Information in English

Konference og workshop om naturparker – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Konference og workshop...

Konference og workshop om naturparker

I samarbejde med Friluftsrådet og Region Sjælland afholdte DIAPLAN et 2dags arrangement med fokus på naturparker. Arrangementet blev afholdt på Vingsted hotel og konferencecenter d. 25. - 26. oktober 2011. Den første dag var arrangementet åbent for alle, mens workshoppen d. 26. oktober var målrettet deltagere fra DIAPLAN, Friluftsrådets naturpark pilotprojekter samt kommuner i Region Sjælland.

Konference flyer

Konference program d. 25. oktober

Se oplæg fra naturpark konferencen d. 25. oktober

Workshop program d. 26. oktober

Se oplæg fra naturpark workshoppen d. 26. oktober