Coronavirus Information på dansk / Information in English

Bustur om jordbrugets fremtid - Jammerbugt – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Bustur om jordbrugets ...

Bustur om jordbrugets fremtid i Jammerbugt Kommune

Tirsdag d. 28. juni 2011 drog godt 50 personer på bustur rundt i det åbne land i Jammerbugt Kommune - formålet var at få øget indsigt i de lokale forhold, når det gælder landbrugets ønsker til - og rammer for -udvikling. Opbakningen var stor og der var deltagere fra Videncentret for Landbrug, Agri Nord, LandboNord, Danmarks Naturfredningsforening, Det grønne Råd, Københavns Universitet samt kommunale politikere såvel som planlæggere.

Der var livlig debat undervejs samt forskellige oplæg med fokus på planlægning i det åbne land.

Læs referat fra turen:  Bustur om Jordbrugets fremtid d. 28. juni 2011