Coronavirus Information på dansk / Information in English

Fælles sprog - jordbrugets fremtid – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Fælles sprog - jordbru...

Fælles sprog – Jordbrugets fremtid

23. maj 2011 

Hvordan ser fremtiden ud? Hvem spiller hvilken rolle? Og hvor langt ud i fremtiden kan og bør der planlægges for? To skuespillere fra Dacapo Teatret ledte deltagerne gennem en dag fuld af dialog, forskellige synspunkter, engagement og motivation. Formålet med arrangementet Fælles Sprog d. 23. maj. 2011 var at synliggøre og balancere de mange forskelligartede interesser, der er afgørende for jordbrugets fremtid.

Holdninger og ideer blev flittigt udvekslet denne dag, hvor forskellige faglige aktører inden for det åbne land mødtes. Repræsentanter fra bl.a. de lokale landbrugsforeninger, Jammerbugt Kommune, naturfredningsforeningen og forsker var således mødt op for at få indsigt i hinandens visioner for fremtiden og forventninger til hinanden. Formålet var at skabe et fælles sprog, så dialogen mellem parterne bliver klarere.

Læs rapport fra arrangementet: Fælles Sprog d. 23. maj 2011