Coronavirus Information på dansk / Information in English

Temadag om stier og rekreative muligheder – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter > Temadag om stier og re...

Temadag om stier og rekreative muligheder

Mandag d. 4. april 2011 afholdt DIAPLAN temadag om stier og rekreative muligheder.

Se oplæggene fra temadagen her:

Hvad er DIAPLAN-kommunernes udfordringer og behov for viden & værktøjer til stiers planlægning, realisering og formidling? v. Kathrine Brix Mørk, Jammerbugt Kommune

Friluftsrådets erfaringer med planlægning og forvaltning af stier - Inspirationskataloget  v. Casper Lindemann, Friluftsrådet

Erfaringer om processer og resultater: Stiplaner, realisering, vedligehold mv. v. Morten Holme, Holbæk Kommune

Stier: Undersøgelse af benyttelse/beskyttelse v. Frank Søndergaard og Ole H. Caspersen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet