Coronavirus Information på dansk / Information in English

Aktiviteter – Københavns Universitet

DIAPLAN > Aktiviteter

 

Aktiviteter og forløb

DIAPLAN strækker sig over en periode fra medio 2010 til slutningen af 2013. I den første del rettes fokus hovedsageligt på understøtning og udvikling af de enkelte projekter. I denne periode gennemføres bl.a. faglige seminarer på tværs af de deltagende kommuner samtidig med at der i de enkelte projekter udarbejdes specifikke analyser og interviewundersøgelser samt diskuteres og identificere konkrete planløsninger. Afprøvning af nye modeller for samarbejde og dialog mellem kommune, borgere, eksterne fagfolk og øvrige interessenter vægtes højt.

I den sidste del af den treårige periode rettes fokus på formidling af resultater og viden, som er skabt i de enkelte projekter. Dette er med til at sikre, at landets øvrige kommuner kan få glæde og gavn af erfaringerne. 

 

Såfremt der afholdes offentlige møder, konferencer, seminarer e.l. offentliggøres det her på hjemmesiden.