Coronavirus Information på dansk / Information in English

DIAPLAN – Københavns Universitet

Landskab

Forskningsprogrammet DIAPLAN er afsluttet.

DIAPLAN har i perioden 2010-2013 rettet fokus på integrerede og dialogbaserede planprojekter i det danske kulturlandskab. Videnopbygning, metodeudvikling og dialogbaserede planprocesser har været bærende for programmet.

Fire kommuner har deltaget i DIAPLAN. Med udgangspunkt i disse projekter er erfaringer formidlet til kommunale planlæggere i hele landet. På denne side kan du læse mere om de enkelte projekter, afholdte arrangementer, publikationer samt få øget indblik i baggrunden for DIAPLAN.

Geopark Odsherred

Odsherred Kommune ønsker at etablere Danmarks første GeoPark godkendt af UNESCO