DIAPLAN – Københavns Universitet

Landskab

Boglancering 14. januar 2016: Dialogbaseret planlægning i det åbne land 
Vi inviterer til reception og præsentation af bogen om integrerede og dialogbaserede planprojekter i det åbne land. Læs mere om bogen og boglanceringen 


Forskningsprogrammet DIAPLAN har i perioden 2010-2013 rettet fokus på integrerede og dialogbaserede planprojekter i det danske kulturlandskab. Videnopbygning, metodeudvikling og dialogbaserede planprocesser har været bærende for programmet.

Fire kommuner har deltaget i DIAPLAN. Med udgangspunkt i disse projekter er erfaringer formidlet til kommunale planlæggere i hele landet. Læs mere om de enkelte projekter, afholdte arrangementer, publikationer samt få øget indblik i baggrunden for DIAPLAN.

Geopark Odsherred

Odsherred Kommune ønsker at etablere Danmarks første GeoPark godkendt af UNESCO